Xu Hướng 10/2023 # Gửi Stomp Message Tới Một User Cụ Thể Với Spring Websocket # Top 10 Xem Nhiều | Hwmn.edu.vn

Xu Hướng 10/2023 # Gửi Stomp Message Tới Một User Cụ Thể Với Spring Websocket # Top 10 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Gửi Stomp Message Tới Một User Cụ Thể Với Spring Websocket được cập nhật mới nhất tháng 10 năm 2023 trên website Hwmn.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Bài viết được sự cho phép của tác giả Nguyễn Hữu Khanh

Mình cũng tạo một Spring Boot project với Web và WebSocket dependency như bài viết trước.

Kết quả như sau:

Mình cũng khai báo để sử dụng WebJars với JQuery, SocketJS client và Stomp WebSocket dependencies như sau:

Tương tự như bài viết trước, mình cũng tạo mới một class để cấu hình WebSocket như sau:

package com.huongdanjava.springboot.websocket; import org.springframework.context.annotation.Configuration; import org.springframework.messaging.simp.config.ChannelRegistration; import org.springframework.messaging.simp.config.MessageBrokerRegistry; import org.springframework.web.socket.config.annotation.EnableWebSocketMessageBroker; import org.springframework.web.socket.config.annotation.StompEndpointRegistry; import org.springframework.web.socket.config.annotation.WebSocketMessageBrokerConfigurer; @Configuration @EnableWebSocketMessageBroker public class WebSocketConfiguration implements WebSocketMessageBrokerConfigurer { @Override public void registerStompEndpoints(StompEndpointRegistry registry) { registry.addEndpoint("/hello").withSockJS(); } @Override public void configureMessageBroker(MessageBrokerRegistry registry) { registry.enableSimpleBroker("queue"); registry.setApplicationDestinationPrefixes("/app"); registry.setUserDestinationPrefix("/users"); } }

Điểm khác biệt ở đây:

Thứ nhất là mình để giá trị của tham số trong phương thức enableSimpleBroker() là “queue”, mục đích là để thể hiện mục đích của ví dụ thôi, point-to-point, chứ tên gì cũng được nha các bạn!

Cái chính mà các bạn cần biết là để send một message tới user cụ thể nào đó, chúng ta sẽ send message tới 1 endpoint mặc định bắt đầu với “/user”, ví dụ như “/user/queue/messages” chẳng hạn. Chúng ta có thể thay đổi prefix mặc định này bằng cách sử dụng phương thức setUserDestinationPrefix() của đối tượng MessageBrokerRegistry như mình làm ở trên. Trong ví dụ của mình thì bây giờ, chúng ta cần message tới endpoint “/users/queue/messages” chẳng hạn.

Để handle message từ client gửi tới STOMP endpoint của WebSocket server, mình cũng tạo mới một class MessageController với nội dung như sau:

package com.huongdanjava.springboot.websocket; import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired; import org.springframework.messaging.handler.annotation.MessageMapping; import org.springframework.messaging.handler.annotation.Payload; import org.springframework.messaging.simp.SimpMessageHeaderAccessor; import org.springframework.messaging.simp.SimpMessagingTemplate; import org.springframework.stereotype.Controller; @Controller public class MessageController { @Autowired private SimpMessagingTemplate simpMessagingTemplate; @MessageMapping("/hello") public void send(SimpMessageHeaderAccessor sha, @Payload String username) { String message = "Hello from " + sha.getUser().getName(); simpMessagingTemplate.convertAndSendToUser(username, "/queue/messages", message); } }

Mình cũng sử dụng @MessageMapping để định nghĩa mapping method handle cho request “/hello” tới WebSocket server.

Điểm khác biệt ở đây là chúng ta không sử dụng annotation @SendTo như bài viết trước nữa mà sẽ sử dụng class SimpMessagingTemplate với phương thức convertAndSendToUser() để send message tới một user cụ thể.

Có nhiều phương thức overload cho phương thức convertAndSendToUser() này:

Mình chỉ đang sử dụng một phương thức đơn giản với 3 tham số: user, destination và payload.

Tham số thứ 2, destination, là endpoint mà client cần subscribe, tất nhiên là cần phải thêm prefix mà chúng ta đã cấu hình trong class WebSocketConfiguration nữa nha các bạn. Trong ví dụ của mình thì các client cần subscribe endpoint “/users/queue/messages”.

Tham số thứ 3, payload, là nôi dung message mà chúng ta cần gửi tới user.

Tham số thứ 1, user là tham số quan trọng nhất mà mình đã mất rất nhiều thời gian để xác định nó, vì hiện tại không có một official document của Spring nói về vấn đề này. Thật ra thì nó là username gắn liền với một session id khi một client connect tới WebSocket server. Mặc định thì chỉ có session id được generate và đi kèm với mỗi WebSocket connection còn user name thì nếu chúng ta không thêm code để xác định username thì username này sẽ là null. Thông tin username này nếu có, sẽ được chứa trong implementation của interface java.security.Principal và class SimpMessageHeaderAccessor chứa thông tin về WebSocket connection header và sẽ chứa thông tin của class implementation này. Đó là lý do mà trong phương thức send() của class MessageController mình có sử dụng class SimpMessageHeaderAccessor là một tham số của phương thức này.

Trong ví dụ của bài viết này, mình sẽ truyền thông tin username vào header của WebSocket connection khi client connect tới WebSocket server và phía WebSocket server, mình sẽ thêm code để Spring xem nó là thông tin username của WebSocket connection.

Code phần front-end của mình như sau:

index.html:

app.js:

var stompClient = null; function connect(username) { var socket = new SockJS('/hello'); stompClient = Stomp.over(socket); stompClient.connect({ username: username, }, function() { console.log('Web Socket is connected'); stompClient.subscribe('/users/queue/messages', function(message) { $("#message").text(message.body); }); }); } $(function() { $("form").on('submit', function(e) { e.preventDefault(); }); connect($("#username").val()); }); stompClient.send("/app/hello", {}, $("#name").val()); }); });

Kết quả khi chạy ví dụ của mình như sau:

Chúng ta sẽ nhập tên username sẽ gắn liền với WebSocket connection sau đó thì nhấn nút Connect để tạo WebSocket connection. Để đơn giản thì mình chỉ cho phép người dùng nhập tên username mà họ muốn gửi message, nội dung message sẽ tự động generate từ phía WebSocket server. Khi một user nhận được message từ ai đó, nội dung của message này sẽ hiển thị phía sau dòng text “Message from someone”.

Trong tập tin chúng tôi như các bạn thấy, client đang subscribe vào endpoint “/users/queue/messages” để nhận các message từ các user khác.

Bây giờ, mình sẽ code phần quan trọng nhất là thêm thông tin username đi kèm với mỗi connection tới WebSocket server.

Đầu tiên, mình sẽ tạo mới một class User implement interface java.security.Principal:

package com.huongdanjava.springboot.websocket; import java.security.Principal; public class User implements Principal { private String name; public User(String name) { this.name = name; } @Override public String getName() { return name; } }

Tiếp theo, mình sẽ update class WebSocketConfiguration để thêm một interceptor cho mỗi WebSocket connection tới WebSocket server, chúng ta sẽ thêm code để set thông tin user cho connection đó, như sau:

package com.huongdanjava.springboot.websocket; import org.springframework.context.annotation.Configuration; import org.springframework.messaging.simp.config.ChannelRegistration; import org.springframework.messaging.simp.config.MessageBrokerRegistry; import org.springframework.web.socket.config.annotation.EnableWebSocketMessageBroker; import org.springframework.web.socket.config.annotation.StompEndpointRegistry; import org.springframework.web.socket.config.annotation.WebSocketMessageBrokerConfigurer; @Configuration @EnableWebSocketMessageBroker public class WebSocketConfiguration implements WebSocketMessageBrokerConfigurer { @Override public void registerStompEndpoints(StompEndpointRegistry registry) { registry.addEndpoint("/hello").withSockJS(); } @Override public void configureMessageBroker(MessageBrokerRegistry registry) { registry.enableSimpleBroker("queue"); registry.setApplicationDestinationPrefixes("/app"); registry.setUserDestinationPrefix("/users"); } @Override public void configureClientInboundChannel(ChannelRegistration registration) { registration.interceptors(new UserInterceptor()); } }

Nội dung của class UserInterceptor như sau:

package com.huongdanjava.springboot.websocket; import java.util.ArrayList; import java.util.Map; import org.springframework.messaging.Message; import org.springframework.messaging.MessageChannel; import org.springframework.messaging.simp.SimpMessageHeaderAccessor; import org.springframework.messaging.simp.stomp.StompCommand; import org.springframework.messaging.simp.stomp.StompHeaderAccessor; import org.springframework.messaging.support.ChannelInterceptor; import org.springframework.messaging.support.MessageHeaderAccessor; public class UserInterceptor implements ChannelInterceptor { @Override StompHeaderAccessor accessor = MessageHeaderAccessor.getAccessor(message, StompHeaderAccessor.class); if (StompCommand.CONNECT.equals(accessor.getCommand())) { Object raw = message.getHeaders().get(SimpMessageHeaderAccessor.NATIVE_HEADERS); if (raw instanceof Map) { Object name = ((Map) raw).get("username"); if (name instanceof ArrayList) { } } } return message; } }

Nói nôm na thì cho mỗi WebSocket connection, mình sẽ lấy thông tin username mà mình đã truyền ở phía client lên để gán thông tin user cho connection đó. Phương thức setUser() của class SimpMessageHeaderAccessor với tham số là interface java.security.Principal sẽ giúp chúng ta làm điều này.

Mình sẽ mở 2 cửa sổ trình duyệt, nhập thông tin user “khanh” và “test” cho mỗi cửa sổ trình duyệt và nhấn nút Connect. Sau đó, ở cửa sổ của user “test”, mình sẽ nhập tên user “khanh” và nhấn nút Send. Ở cửa sổ của user “khanh”, các bạn sẽ thấy kết quả như sau:

Một Lần Tới Điệp Sơn – Khánh Hòa

Cảm giác tiếc nuối kèm chút hụt hẫng khi đến Điệp Sơn lúc này vì lâu nay, nơi này được biết đến và thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế bởi “con đường đi bộ trên biển” độc đáo. Nhưng nay, đến Điệp Sơn, du khách chỉ có thể tắm biển, chèo thuyền… rồi về. Con đường độc đáo ấy, theo người dân, đã không còn ở đảo Điệp Sơn kể từ sau cơn bão số 12 hồi năm ngoái…

Một lần tới đảo Điệp Sơn – Khánh Hòa

“Con đường đi bộ trên biển” ở Điệp Sơn nay chỉ còn đoạn ngắn chưa tới 5m.

Tôi là một người mê cái đẹp và thích khám phá những điều mới lạ. Dẫu vậy, dù đã đi Nha Trang, Khánh Hòa vài lần nhưng mới đây, tôi mới có dịp ghé Điệp Sơn. Tôi đi vì tò mò bởi “con đường đi bộ trên biển” hơn là sự mới lạ của nơi này.

Từ thành phố Nha Trang, tôi mua tour tham quan đảo Điệp Sơn (tour trong ngày). Sau quãng đường 60km di chuyển bằng ôtô đến bến tàu Vạn Giã (huyện Vạn Ninh), chúng tôi đi thêm khoảng 20 phút bằng canô mới tới thôn đảo Điệp Sơn. Điệp Sơn nằm gọn trong vịnh Bắc Vân Phong. Nơi đây nổi tiếng và thu hút khách du lịch bởi “con đường đi bộ trên biển” xuất hiện mỗi khi thủy triều rút xuống để lộ ra con đường cát trắng dài khoảng 800m.

Đoàn chúng tôi (gồm nhóm bạn trẻ đến từ Thủ đô Hà Nội và Sài Gòn) đến đảo Điệp Sơn vào giờ trưa, nắng đẹp. Trước mắt, đảo Điệp Sơn hiện ra với vẻ đẹp kỳ vĩ. Làn nước biển trong xanh, tiếng sóng vỗ rì rào càng khiến nơi này trở nên tuyệt vời, thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là những bạn trẻ đam mê du ngoạn, khám phá luôn khao khát trải nghiệm. Chính sức hấp dẫn từ du lịch biển đảo, nhiều bãi biển, hòn đảo… xinh đẹp của nước ta đã được khai thác một cách tích cực, góp phần thúc đẩy cho sự phát triển của du lịch Việt Nam.

Đảo Điệp Sơn mang dáng vẻ kiêu sa, kiều diễm với bãi cát dài trắng xóa, làn nước biển trong xanh như níu chân du khách. Ở đây còn khá hoang sơ, chưa có nhiều dịch vụ phục vụ khách du lịch ngoài chèo thuyền kayak và chụp ảnh với những chú chim đại bàng (chim được nhóm bạn trẻ thuần nuôi, đưa ra đảo cho khách thuê chụp hình). Dẫu vậy, mục đích của hầu hết khách du lịch khi tới Điệp Sơn là mong muốn được trải nghiệm và tận mắt chứng kiến “con đường đi bộ trên biển” nên dù dịch vụ “còn nghèo nàn” cũng không làm suy giảm nhiều cảm xúc của du khách.

Nhóm du khách chụp hình với những chú chim được các bạn trẻ ở Khánh Hòa thuần nuôi, đưa ra Điệp Sơn cho khách thuê chụp hình.

Thời điểm chúng tôi tới Điệp Sơn cũng là lúc nước đang dần rút. Chúng tôi háo hức vì theo thông thường, “con đường đi bộ trên biển” sẽ dần hiện ra. Nhưng chờ mãi, gần 2 tiếng đồng hồ trên đảo, đến khi nước biển dâng cũng không thấy con đường ấy đâu. Hỏi bạn Trần Thọ – hướng dẫn viên thì nhận được câu trả lời chung chung “không biết giờ nào nước rút nên rất khó để nhìn thấy con đường lộ thiên”. Thế là, tour đi Điệp Sơn của chúng tôi đơn giản chỉ là ra đảo ăn trưa, chèo thuyền… rồi về khu du lịch Dốc Lết tắm biển.

Cảm giác tiếc nuối kèm chút hụt hẫng khi đến Điệp Sơn lúc này vì lâu nay, nơi này được biết đến và thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế bởi “con đường đi bộ trên biển” độc đáo. Mang theo sự tiếc nuối ấy, tôi tìm đến người dân để hỏi mới biết rằng, con đường độc đáo ấy đã không còn ở đảo Điệp Sơn kể từ sau cơn bão số 12 hồi năm ngoái… Cơn bão đi qua, càn quét tất cả và “mang luôn cả con đường độc đáo ấy đi”, một người dân sinh sống trên thôn đảo Điệp Sơn cho biết.

Điệp Sơn là tên gọi của thôn đảo Điệp Sơn, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) nằm chơi vơi trong vùng biển thuộc vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa. Tại thôn đảo này có khoảng 80 hộ dân với gần 1000 nhân khẩu, người dân sống chủ yếu bằng nghề chài lưới. Việc sinh hoạt của người dân trên đảo còn gặp nhiều khó khăn vì chưa có điện chiếu sáng và thiếu nước sinh hoạt. Thế nhưng, cũng như ngư dân của những nơi khác trên khắp đất nước Việt, họ rất thân thiện, dễ gần và chan hòa.

Đăng bởi: Phạm Thắng

Từ khoá: Một lần tới Điệp Sơn – Khánh Hòa

Học Spring Boot Bắt Đầu Từ Đâu?

1. Giới thiệu Spring Boot

1.1. Spring Boot là gì?

Tạo Maven hoặc Gradle project

Thêm các thư viện cần thiết

Code và build thành file WAR

Cấu hình Tomcat server để chạy được file WAR vừa build

Auto config: tự động cấu hình thay cho bạn, chỉ cần bắt đầu code và chạy là được

Xây dựng các bean dựa trên annotation thay vì XML

So sánh với Spring, thì Spring Boot bạn chỉ cần:

Dùng Spring Initializr, nhập các info của project, chọn thư viện rồi down code về

Chạy ngay trong IDE, hoặc build thành file JAR để chạy được ngay, không cần cấu hình server

1.2. Tại sao nên học Spring Boot?

Nhưng với Spring boot thì khác, có nhiều thư viện có sẵn và cấu trúc code cũng thành chuẩn mực rồi, nên bạn không cần quá quan tâm phải viết code thế nào cho tốt nữa, thay vào đó sẽ tập trung vào logic hơn.

Mình nghĩ tư tưởng của nhiều bạn vẫn mang nặng kiểu “cái cũ tốt hơn cái mới”, “tìm hiểu từ gốc”,… nhưng thực sự khi bắt đầu nên tìm hiểu cái dễ dàng hơn. Vừa đỡ nản, vừa làm được sản phẩm thực tế, trong khi với Spring bạn vẫn còn đang phải cấu hình quá nhiều và chưa làm được gì ra hồn cả.

2. Cần tìm hiểu những gì

2.1. Java Core

Trước khi học Spring Boot thì các bạn cần biết Java. Một số kiến thức cần thiết của Java như sau:

Hướng đối tượng (OOP)

Java 8: các tính năng mới trong java 8 (tối thiểu phải biết)

Ngoài ra các bạn có thể tìm hiểu thêm (không biết cũng không sao vì Spring Boot khá ít đụng tới):

Stream API

Multi threading

File IO

2.2. Package manager

Tìm hiểu cách dùng Maven cơ bản

Phần này khi mới bắt đầu không nên tìm hiểu quá sâu, chỉ cần biết cách cài đặt thư viện, xóa thư viện, chỉnh sửa thông tin project, các build-in tasks là được. Sau này khi đụng tới nhiều thì bạn tự khắc quen thôi.

2.3. Spring Boot

Học Spring Boot bắt đầu từ đâu: Bài giới thiệu lộ trình học hôm nay.

Luồng đi trong Spring Boot: Tìm hiểu một service Spring Boot gồm những thành phần nào, và luồng đi của dữ liệu ra sao.

Dependency injection áp dụng vào Spring Boot như thế nào (phần 1)

Bean và ApplicationContext là gì trong Spring Boot: Tìm hiểu cơ bản về Bean và ApplicationContext.

Vòng đời, các loại bean và cơ chế component scan: Tìm hiểu sâu hơn về cách các bean được định nghĩa và xử lý.

Entity, DTO và Model: Ba đối tượng chứa dữ liệu chính và cách convert, mapping qua lại giữa chúng.

Spring Boot xử lý request trong controller như thế nào (phần 1): Cách controller hoạt động, các loại HTTP method và nhận dữ liệu từ request.

Xử lý request trong Controller (phần 2): Trả về lỗi và xử lý chuyên dụng với các loại data đặc biệt.

Xử lý exception phát sinh trong ứng dụng Spring Boot

Tổ chức code service trong Spring Boot: bài ngắn gọn nói sơ qua về vai trò của service layer.

Xử lý exception hiệu quả trong Spring Boot: Cách tạo Aspect để bắt exception dù nó ném ra ở bất cứ đâu.

HTML template và static content: Thư mục template và static là gì, có chức năng như thế nào?

Scheduled job trong Spring Boot: Tạo và thực hiện tác vụ theo lịch trình đặt sẵn.

2.4. JPA/MongoDB

Cấu trúc lớp và interface của JPA: JPA/MongoDB gồm những interface, class nào, phân cấp ra sau và chức năng của chúng.

CRUD cơ bản: Tìm hiểu các thao tác cơ bản CRUD.

Thực hiện các câu query phức tạp bằng MongoTemplate: Sử dụng MongoTemplate và các đối tượng như Query, Update,… để thực hiện các hành động phức tạp hơn với query.

Sắp xếp và phân trang data query được: Sort và paging dữ liệu query, đặc biệt là custom paging bằng skip và limit.

2.5. Template engine

Template engine xử lý phần View trong ứng dụng MVC, trong Spring Boot thì chúng ta sử dụng template engine để pass dữ liệu vào View và trả về một trang HTML.

Sử dụng Thymeleaf trong Spring Boot

Sử dụng JSP trong Spring Boot

2.6. Các tool khác

Cấu hình và sử dụng Swagger trong Spring Boot: Swagger là một tool dùng để xem, chạy, test các API tương tự Postman. Đặc biệt là nó được kèm theo trong chính project của bạn, nó sẽ tự động phân tích metadata của code và sinh API. Ngoài ra Swagger còn có thể generate document từ code của bạn.

Lombok – viết code Java ngắn hơn

Cấu hình Spring Actuator: Công cụ giám sát, theo dõi tình trạng web service Spring Boot. Actuator sẽ thêm 1 số API để bạn dùng, ví dụ /info hoặc /health để check tình trạng hoạt động của project.

Cấu hình Firebase trong Spring Boot: Sử dụng các tính năng của Firebase như Authentication, Firestore, Storage,… trong dự án Spring Boot.

Cấu hình Spring Boot devtools: Để có được các tính năng như HotReload.

2.7. Nâng cao

Xuất file Excel trong Spring Boot: Sử dụng Apache POI để tạo và xuất file Excel.

Cách thêm SSL cho Spring Boot: Làm cho API của bạn hỗ trợ HTTPS

Cách cấu hình trang 404 và white page

2.8. What’s next?

Tìm hiểu Spring Security cơ bản

Xác thực người dùng trong Spring Security bằng session

Spring batch là gì?

Spring reactive web: Web framework bất đồng bộ tương tự chúng tôi nhưng là Java.

3. Good resources

Các trang web học Java và Spring Boot khá tốt:

Logicbig: Web học Java siêu dễ hiểu

Javatpoint: Lúc đầu có coi sơ mà viết dài dòng quá nên hơi mệt, dành cho những bạn kiên nhẫn và muốn đào sâu.

【Hạch Toán Là Gì】 Vai Trò &Amp; Phân Loại Cụ Thể Của Hạch Toán

Định nghĩa của hạch toán là gì?

Hạch toán được định nghĩa là quá trình quan sát, đo lường, tính toán và ghi chép lại các hoạt động kinh doanh xảy ra trong quá trình sản xuất nhằm thu thập, cung cấp thông tin chuẩn xác để phục vụ cho công tác giám sát, quản lý những hoạt động đó một cách chặt chẽ cũng như đem lại kết quả cao.

Tìm Hiểu Thêm: Cách hạch toán hàng biếu tặng chuẩn nhất

Việc thu thập và xử lý thông tin là việc rất quan trọng và có ảnh hưởng trực tiếp đến công tác quản lý của các hoạt động kinh tế.Trong đó, việc quan sát, đo lường, tính toán, và ghi chép lại chính là phương pháp thu thập thông tin chủ yếu.

Quan sát là công đoạn đầu tiên để ghi nhận sự tồn tại của đối tượng cần lấy thông tin.

Đo lường được biết như là lượng hóa các đối tượng thu thập thông tin bằng các đơn vị đo lường. Kết quả của việc đo lường có thể là tiền, lao động, hoặc hiện vật.

Tính toán được biết đến là sử dụng các phép tính, hay các phương pháp pháp phân tích, tổng hợp để có thể xác định các chỉ tiêu cần thiết của hoạt động kinh tế.

Ghi chép là quá trình thu thập, xử lý và lưu lại tình hình kinh doanh, hay kết quả của các hoạt động kinh tế. Có thể theo từng thời kỳ, địa điểm và theo một trình tự nhất định.

Một số vai trò quan trọng của hạch toán

Chức năng chính của hạch toán đó là ghi chép, kiểm tra, giám sát các khía cạnh của hoạt động kinh tế hay của doanh nghiệp một cách thường xuyên và toàn diện nhất. Thông tin hạch toán sẽ được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau nhưng phải chính xác, nhanh chóng, kịp thời, và đảm bảo về tính hữu ích cũng như sử dụng phương pháp đúng đắn.

Thêm vào đó, hạch toán còn có chức năng thông tin, kiểm tra. Do đó thông tin hạch toán có vai trò rất quan trọng trong việc phục vụ cho các đối tượng trong và ngoài doanh nghiệp. Qua quá trình hạch toán để có thể đưa ra các quyết định phù hợp và đúng đắn cả trong dài hạn và ngắn hạn.

Ngoài ra, một trong những vai trò nữa của hạch toán là cung cấp thông tin hữu ích cho các nhà đầu tư. Việc hạch toán giúp họ nắm được hiệu quả hoạt động, tình hình tài chính doanh nghiệp và từ đó sẽ đưa ra quyết định đầu tư đúng đắn.

Đối với Nhà nước, việc hạch toán giúp nhà nước kiểm tra cũng như nắm rõ được tình hình kinh doanh hiện tại của các đơn vị, hay tổ chức, các doanh nghiệp để đưa ra chính sách phù hợp nhất.

Phân loại cụ thể của hạch toán

Thực tế thì tại Việt Nam có 03 loại hạch toán như sau:

Thứ nhất là hạch toán nghiệp vụ

Hạch toán nghiệp vụ thường được căn cứ vào nội dung, tính chất từng nghiệp vụ kinh tế và yêu cầu quản lý để có thể sử dụng các loại thước đo thích hợp các hiện vật, lao động và giá trị.

Thứ hai là Hạch toán thống kê

Hạch toán thống kế được biết đến là khoa học nghiên cứu về mặt lượng trong mối quan hệ chặt chẽ mật thiết với mặt chất của các hiện tượng trong kinh tế xã hội số lớn ở điều kiện thời gian và địa điểm cụ thể, nhằm rút ra được bản chất và tính quy luật trong sự phát triển của các hiện tượng đó.

Thứ ba là Hạch toán kế toán

Hạch toán kế toán tương đương với khái niệm hạch toán và được biết đến là môn khoa học cho phép thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về loại tài sản, nguồn hình thành tài sản và sự vận động của tài sản trong những tổ chức, hay đơn vị.

+Hạch toán kế toán được sử dụng cả ba loại thước đo, nhưng thước đo giá trị mang tính chủ yếu và bắt buộc. Nghĩa là trong  kế toán, mọi nghiệp vụ kinh tế đều được ghi chép theo những giá trị và được thể hiện thông qua tiền tệ. Nhờ đó mà hạch toán kế toán có thể cung cấp được các chỉ tiêu tổng hợp phục vụ cho việc giám đốc biết tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế – tài chính.

+ Hạch toán kế toán có thông tin cung cấp mang tính thuyền xuyên, liên tục và toàn diện.

Tìm Hiểu Cụ Thể Về Thanh Toán Tối Thiểu Thẻ Tín Dụng Là Gì?

Thanh toán tối thiểu thẻ tín dụng là gì?

Thanh toán tối thiểu là số tiền tối thiểu người sở hữu thẻ phải trả khi đã đến thời hạn phải thanh toán. Sau khi mở thẻ tín dụng và sử dụng lần đầu tiên, khách hàng sẽ được ngân hàng cung cấp 45 ngày dùng thẻ không tính lãi. Khi đã hết thời hạn thanh toán, chủ sở hữu thẻ sẽ phải trả cho ngân hàng số tiền đã dùng để chi tiêu.

Như vậy, việc nắm rõ khoản thanh toán tối thiểu là gì và giá trị thanh toán tối thiểu là gì sẽ giúp cho khách hàng có thể sử dụng thẻ tín dụng một cách linh hoạt hơn.

Đánh giá ưu, nhược điểm khi thanh toán thẻ tín dụng tối thiểu

Ưu điểm

Khách hàng không bị tính phí phạt thanh toán chậm: Tùy theo quy định của từng ngân hàng phát hành thẻ mà khách hàng sẽ phải chi trả tiền phí phạt thanh toán chậm, số tiền có thể lên đến 5% tổng tiền mà khách hàng chi tiêu trong tháng. Chính vì thế, nhờ vào hình thức thanh toán tối thiểu của thẻ tín dụng, chủ sở hữu thẻ có thể hạn chế được rủi ro này. Cụ thể, khi đến hạn, nếu không thể thanh toán đầy đủ số tiền chi tiêu, khách hàng có thể trả trước một khoản tối thiểu tùy theo yêu cầu của từng ngân hàng. Thông qua đó, khách hàng có thể tránh được việc bị tính phí phạt.

Hạn chế nguy cơ bị liệt kê vào nhóm nợ xấu: Nếu khách hàng chậm trễ việc thanh toán tổng số tiền đã chi tiêu trong tháng hoặc thậm chí là số tiền tín dụng tối thiểu, người đó sẽ rất dễ bị liệt kê vào nhóm nợ xấu. Chính vì thế, việc thanh toán tiền tối thiểu của thẻ tín dụng sẽ giúp bạn tránh được rủi ro này. Việc bị liệt kê vào nhóm nợ xấu sẽ mang đến rất nhiều tác hại, khách hàng đó sẽ rất khó để được tiếp tục vay tiền ở các ngân hàng khác.

Nhược điểm

Mặc dù khách hàng đã thanh toán khoản tiền tối thiểu nhưng người đó vẫn sẽ bị áp lãi suất trả chậm cho khoản chi tiêu trong tháng. Mức lãi suất được các ngân hàng áp dụng khi khách hàng thanh toán chậm là tương đối cao (có thể lên đến 20 – 30% cho mỗi năm). Khi khách hàng thanh toán số tiền tối thiểu, người đó sẽ rất dễ rơi vào tình trạng chủ quan, cho rằng đã tránh khỏi việc bị phạt phí trả chậm. Từ đó, nguy cơ chủ sở hữu thẻ bị áp dụng lãi suất sẽ trở nên rất cao.

Nếu khách hàng chỉ thanh toán số tiền tối thiểu mà không trả toàn bộ tiền đã chi tiêu trong thẻ, khách hàng sẽ không được hưởng chính sách miễn lãi 45 ngày cho khoản tiền kế tiếp. Chỉ đến khi khách hàng thanh toán toàn bộ khoản tiền đã dùng trước đó, ngân hàng mới cho phép người đó được miễn lãi 45 ngày khi tiếp tục chi tiêu bằng thẻ tín dụng.

Làm thế nào để thanh toán thẻ tín dụng tối thiểu?

Thanh toán trực tiếp tại quầy giao dịch của các ngân hàng.

Thanh toán thông qua internet banking.

Một số câu hỏi thường gặp khi thanh toán thẻ tín dụng tối thiểu

Thanh toán thẻ tín dụng tối thiểu có bắt buộc không?

Việc thanh toán thẻ tín dụng tối thiểu hay không là còn tùy thuộc vào khách hàng sở hữu thẻ tín dụng đó. Chính vì thế, khách hàng hoàn toàn có thể lựa chọn giữa việc thanh toán số tiền tối thiểu hoặc không.

Làm thế nào để xác định số tiền tối thiểu thẻ tín dụng

Khi sử dụng thẻ tín dụng, khi đến kỳ hạn cần phải thanh toán, ngân hàng phát thành thẻ sẽ gửi cho chủ sở hữu của thẻ đó một bảng sao kê chi tiết. Trong bảng sao kê sẽ bao gồm tất cả những khoản chi phí đã phát sinh tại thẻ tín dụng, bên cạnh đó là số % của khoản thanh toán tối thiểu. Khách hàng có thể tính số tiền tối thiểu bằng cách lấy số % nhân với tổng tiền đã chi tiêu.

Trong trường hợp khách hàng chưa biết cách xác định số tiền tối thiểu thẻ tín dụng cần thanh toán, người đó có thể liên hệ với ngân hàng đã phát hành thẻ để được hướng dẫn chi tiết.

Có được thanh toán nhiều hơn số tiền tối thiểu của thẻ tín dụng không?

Có nên liên tục thanh toán thẻ tín dụng tối thiểu?

Những rủi ro thường gặp khi sử dụng thẻ tín dụng

Khách hàng chi tiêu quá 30% hạn mức được cấp

Khi cấp thẻ tín dụng cho khách hàng, các ngân hàng sẽ ấn định một hạn mức nhất định, dựa trên thu nhập của chủ sở hữu thẻ. Thông thường, hạn mức thẻ tín dụng sẽ gấp 2 hoặc 3 lần so với thu nhập mà khách hàng kiếm được trong tháng.

Theo quy định, khách hàng hoàn toàn có thể chi tiêu thoải mái trong phạm vi hạn mức của thẻ, chỉ cần người đó thanh toán đầy đủ cho ngân hàng khi đến hạn. Tuy nhiên, việc sử dụng hết hạn mức sẽ dễ dàng dẫn đến những rủi ro về thanh toán, bởi thu nhập của khách hàng luôn luôn thấp hơn so với toàn bộ hạn mức thẻ. Khi chủ sở hữu thẻ chi tiêu không hợp lý sẽ dễ dẫn đến tình trạng bị phạt phí trả chậm, bị liệt kê vào các nhóm nợ xấu. Trong trường hợp lựa chọn thanh toán tối thiểu thẻ tín dụng, người đó cũng sẽ bị áp mức lãi suất tương đối cao cho số tiền chưa trả hết, đồng thời không thể hưởng những ưu đãi lãi suất khác.

Thanh toán muộn

Thẻ tín dụng là một giải pháp tài chính rất tuyệt vời dành cho nhiều khách hàng, tuy nhiên cũng mang đến một số rủi ro nhất định, điển hình nhất là việc chủ sở hữu thẻ chậm trễ thời hạn thanh toán.

Nguyên nhân của việc thanh toán chậm có thể là do chủ thẻ đã quên đi ngày cần phải thanh toán hoặc không có đủ khả năng chi trả cho khoản tiền đã tiêu trong tháng. Việc thanh toán chậm sẽ mang đến cho khách hàng rất nhiều rắc rối, do đó khi sử dụng thẻ, bạn cần phải nhớ chính xác thời hạn mà ngân hàng quy định. Trong trường hợp không đủ khả năng chi trả thì hãy thanh toán số tiền tối thiểu để tránh bị phạt trả chậm.

Cho mượn thẻ tín dụng dẫn đến rủi ro thanh toán

Tư Vấn Chi Tiết Học Spa Gồm Những Gì Cho Từng Lĩnh Vực Cụ Thể

Học spa gồm những gì với lĩnh vực da mặt?

Spa lĩnh vực về da mặt được nhiều người ưu tiên lựa chọn. Chăm sóc sắc đẹp da mặt cũng rất đa dạng với nhiều lĩnh vực nhỏ. Sau khi hoàn thành các khóa học, học viên có cơ hội trở thành những chuyên viên chăm sóc da chuyên sâu. Chọn ngành này, sẽ có khá nhiều nội dung đào tạo khác nhau.

Kiến thức da mặt cơ bản Kỹ thuật điều trị, cải thiện da mặt

Một spa về da mặt được mở ra chủ yếu giúp khách hàng cải thiện và chăm sóc làn da tốt hơn. Chính vì vậy không thể thiếu chương trình đào tạo các kỹ thuật điều trị cho làn da. Vậy với lĩnh vực này học các lớp học spa bao gồm những gì cho học viên?

Theo đó, các chuyên gia về làm đẹp da mặt sẽ giới thiệu kỹ hơn về một số bệnh về da mặt, các vấn đề thường gặp với da. Sau đó là các biện pháp mới nhất để điều trị, cải thiện lại làn da. Tại Việt Nam, các spa về da mặt thường tập trung vào lĩnh vực trị mụn. Chính vì vậy các khóa học cũng ưu tiên đào tạo học viên về vấn đề này.

Học viên được học về các kỹ thuật và phương pháp chăm sóc da mặt

Đào tạo sử dụng các thiết bị

Việc áp dụng các loại máy móc và trang thiết bị để chăm sóc da mặt đã không còn xa lạ. Chính vì vậy các trung tâm đào tạo cũng sẽ dạy cho học viên cách sử dụng các loại máy làm đẹp da mặt cơ bản. Những người mới chập chững vào nghề hẳn sẽ thấy chúng khá phức tạp. Tuy nhiên sau khi tham gia các khóa học sẽ dễ dàng hơn để vận hành các loại máy này.

Khoá học spa gồm những gì lĩnh vực body?

Các spa thiên về chăm sóc body, massage cũng là hình thức được nhiều người yêu thích. Chính vì vậy mà cũng có không ít người chọn các khóa học này để tìm kiếm cơ hội việc làm. Vậy học spa gồm những gì trong lĩnh vực chăm sóc da body, massage?

Các lớp đào tạo chăm sóc da body được nhiều người quan tâm

Kiến thức về da và cơ thể

Học spa về chăm sóc body, massage trước tiên học viên cũng được dạy về kiến thức cơ bản. Đó có thể là các thông tin hữu ích về huyệt đạo, các bộ phận trên cơ thể để phục vụ cho việc massage. Hoặc kiến thức về cấu tạo da, bệnh về da để có biện pháp chăm sóc tốt nhất.

Học spa về body và massage trước tiên được đào tạo kiến thức

Kỹ thuật massage cho khách hàng

Sau khi đã nắm vững kiến thức học viên sẽ được dạy về các phương pháp massage phổ biến ngày nay. Tùy theo tình trạng của từng khách hàng sẽ có các phương pháp phù hợp.

Không thể thiếu trong quá trình học đó là những giờ thực hành. Vậy thực hành tại các khóa học spa gồm những gì? Theo đó học viên sẽ được tập các động tác massage từ cơ bản đến nâng cao trên mô hình hoặc người thật. Trong quá trình học về kỹ thuật massage, các chuyên gia cũng sẽ hướng dẫn về các dụng cụ, sản phẩm spa cho học viên.

Học về các phương thức chăm sóc da body

Điều mà nhiều học viên thắc mắc là học chăm sóc da cơ bản gồm những gì. Các trung tâm sẽ hướng dẫn học viên về những phương pháp chăm sóc da cho cơ thể. Phổ biến nhất hiện nay ở nước ta đó là kỹ thuật tắm trắng. Ngoài ra còn có nhiều lĩnh vực đào tạo khác như trị mụn trên da, tẩy lông, tẩy tế bào chết, chữa viêm nang lông…

Tương tự trong phần này học viên cũng sẽ được chỉ dẫn về các thiết bị dùng để làm đẹp cơ thể. Chẳng hạn như máy triệt lông, máy tắm trắng, các dụng cụ trị mụn lưng…

Học viên được chỉ dạy các kỹ thuật làm đẹp da hiện đại

Lĩnh vực giảm cân học spa gồm những gì?

Một vài các trung tâm đào tạo còn kết hợp dạy giảm cân trong các khóa chăm sóc cơ thể, massage. Trong phần này học viên được dạy về các nguyên nhân dẫn đến tình trạng tăng cân cũng như biện pháp giảm cân nhờ ăn uống, tập thể dục. Nhờ vậy mà khi ra trường có thể tư vấn cho khách hàng một cách chuyên nghiệp hơn.

Không thể thiếu trong phần này chính là đào tạo các biện pháp spa giảm mỡ, làm đẹp da sau giảm cân. Cùng với học tập kiến thức học viên cũng sẽ được thực hành với những phương pháp và thiết bị giảm cân hiện đại.

Cập nhật thông tin chi tiết về Gửi Stomp Message Tới Một User Cụ Thể Với Spring Websocket trên website Hwmn.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!